Kjøpsvilkår

KJØPSVILKÅRPRISER
Våre priser er å forstå eks mva fra vårt utslagssted på Billingstad, såfremt ikke annet er oppgitt. All frakt, emballasje og montering kommer i tillegg.
Uavhentede postsendinger vil bli belastet for frakt og returfrakt.

BETALING
Alle varer må betales ved henting, evt forskudd dersom kunde ikke henter selv.
Vi aksepterer norske bankkort eller Vipps.
Offentlige innkjøpere og faste kunder kan innvilges kreditt etter nærmere avtale,

Vi holder heller ikke av varer med mindre det er inngått tydelig avtale om kjøp.

NB! Vi tar ikke kredittkort.


ANDRE KJØPSVILKÅR

Brukte varer, selges i den tilstand varen er i. Selvfølgelig skal en vare virke når handelen finner sted, med mindre noe annet er angitt i annonsen.

Frakt, tur eller retur, vil i ikke bli refundert ved reklamasjon, med mindre uaktsomhet fra Nye kontormøbel-kjempen AS sin side kan påvises, eller annet er avtalt.

Det er ikke returrett på brukte varer, med mindre dette er avtalt på forhånd.
Alle avtaler som vedrører avvik fra standardbetingelsene, skal påføres ordrebekreftelse/ faktura.

Dersom kunde avbestiller etter at ordre er bekreftet, vil vi kunne avkreve et avbestillingsgebyr i forhold til merarbeidet som er påført oss.

Ved skade på varer kan ikke Nye kontormøbel-kjempen AS. holdes ansvarlig for følgeskader eller problemer en evt. mangel volder.


ENDRING AV VILKÅR
Disse vilkår kan endres uten varsel.


Billingstad, 01.05.2019